Преглед на файлове

chg: [schema] optional kill_chain_order field added

pull/344/head
Alexandre Dulaunoy преди 1 година
родител
ревизия
6210f27c0d
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 9E2CD4944E6CBCD
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      schema_galaxies.json

+ 3
- 0
schema_galaxies.json Целия файл

@@ -25,6 +25,9 @@
},
"namespace": {
"type": "string"
},
"kill_chain_order": {
"type": "object"
}
},
"required": [


Зареждане…
Отказ
Запис