dictionary-lb-lu/lb_LU.dic

75886 lines
2.6 MiB
Plaintext
Raw Normal View History

2017-05-13 17:04:09 +02:00
75885
2017-02-26 20:47:39 +01:00
2D/!0
2017-05-13 17:04:09 +02:00
2-D/!0
2016-10-03 22:04:03 +02:00
3-D/!0
2017-05-13 17:04:09 +02:00
3D/!0
2016-10-02 20:48:38 +02:00
a
à
2017-05-13 17:04:09 +02:00
a/!0
2016-10-02 20:48:38 +02:00
A/n0 po:noun
aacht/a0 po:adjective
aacht/z0Z0h0
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aachtchen/d0 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aachtdeeler po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aachteck/R0 po:noun ts:masculine_singular
Aachtel po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aachtelsfinall/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aachtelsnout/n0 po:noun ts:feminine_singular
aachtens
Aachterbunn/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aachtes st:aacht is:es
2017-05-13 17:04:09 +02:00
aachtfaarweg/a0 po:adjective
Aachtfaarweges st:aachtfaarweg is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
aachtkanteg/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aachtkanteges st:aachtkanteg is:es
2017-05-13 17:04:09 +02:00
aachtstelleg/a0 po:adjective
Aachtstelleges st:aachtstelleg is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aal/n0 po:noun
aalglat/a0A1 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aalglates st:aalglat is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aangel/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aangelsbierg/U0
Aansebuerg/U0
Aarbecht/n0s1 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechter/F6 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechterassociatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechterbeweegung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarbechterduerf/u1K7 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechterfamill/n0t1 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarbechterhaus/u1 po:noun ts:neutral_singular
Aarbechterkand/u1 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechterklass/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarbechterkolonie/N0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechterkummer/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechterlokal/R0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtermilieu/n0 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechterorganisatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechterpapp/n0I0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechterpartei/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechterquartier/n0 po:noun ts:masculine_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Aarbechterschaft/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechterstatut/n0 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechterverband/e0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechterwunneng/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsaccident/R0 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsalldag/e1 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsambiance po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsamt/u0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsandeelung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsatelier/n0 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsatmosphär po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsautorisatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsbedéngung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsbedingung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsbelaaschtung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsberäich/R0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsbeschafung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsbeschafungsmoossnam/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsbeschreiwung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsbesuch/e1 po:noun ts:masculine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarbechtsblat/u1 po:noun ts:neutral_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsbox/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtscapacitéit/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtscomité/n0 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsdag/e1 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsdauer po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarbechtsdeelung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsdokter/n0F0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsdokument/R0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsëmfeld po:noun ts:neutral_singular
Aarbechtserlaabnes/R1 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtserlaabnis/R1 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsexamen/f0 po:noun ts:masculine_singular
aarbechtsfäeg/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aarbechtsfäeges st:aarbechtsfäeg is:es
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarbechtsfäegkeet po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsfeld/R0 po:noun ts:neutral_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Aarbechtsfraisen/f0 po:noun ts:_plural
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsgefier/R0 po:noun ts:neutral_singular
Aarbechtsgeneemegung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsgeriicht/R0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsgeschir po:noun ts:neutral_singular
Aarbechtsgeschwindegkeet/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsgesellschaft/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsgesetz/R0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aarbechtsgrupp/n0 po:noun ts:masculine/_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsiessen/f0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsjoer/t0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtskäschten/f0 po:noun ts:_plural
Aarbechtskleedung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsklima po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtskolleg/n0F6 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtskommissioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtskonditioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtskont/n0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtskontrakt/n0R0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtskraaft/t0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtskrees/R1 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtslager/n0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsleeschtung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsliewen/f0 po:noun ts:neutral_singular
Aarbechtslimitt/n0 po:noun ts:feminine_singular
aarbechtslos/a0 po:adjective
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtslosegeld po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtslosegkeet po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtslosen/F7q0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtslosentaux/n0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtslosenzuel/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aarbechtsloses st:aarbechtslos is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtslosestatistik/n1 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsloun/e0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsmaart/e0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsmaartathlet/n0F6 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsmaartdemographie/N0 po:noun ts:feminine_singular
aarbechtsmaartpolitesch/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aarbechtsmaartpolitesches st:aarbechtsmaartpolitesch is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsmaartpolitik/n1 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsmaartpolitiker/F6 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsmaartproblem/R0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsmaartspezialist/n0F6 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsmarché/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsmaschinn/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsmaterial/R0t1 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsmedezin/n1 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsméiglechkeet/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsmënsch/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsmentalitéit/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsmesure/N0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsmethod/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsminister/n0F0F6 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsministère/N0 po:noun ts:masculine_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Aarbechtsmobilitéit po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsmodell/R0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsmoral po:noun ts:neutral_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Aarbechtsofbau po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsoflaf/e1 po:noun ts:masculine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
aarbechtsonfäeg/a0 po:adjective
Aarbechtsonfäegkeet po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsonfall/e0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsonfallversécherung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsongléck/R0 po:noun ts:neutral_singular
Aarbechtsonkäschten/f0 po:noun ts:_plural
Aarbechtsopdeelung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsopdrag/e0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsoptrag/e0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsopwand po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsorganisatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtspabeier/n0 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarbechtsplack/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsplang/e0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsplaz/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsplazgarantie/N0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsplazschafung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtspolitik/n1 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsprogramm/n0R0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsprozess/R0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsprüfung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsrecht/R0 po:noun ts:neutral_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
aarbechtsrechtlech/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aarbechtsrechtleches st:aarbechtsrechtlech is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsrelatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsreunioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsrhythmus/k0n1 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsrou po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtsschong po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtssécherheet/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtssëtzung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtssituatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsspäicher po:noun ts:masculine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarbechtssprooch/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsstonn/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsverhältnes/R1 po:noun ts:neutral_singular
Aarbechtsverhältnis/R1 po:noun ts:neutral_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Aarbechtsverloscht/R0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsvermëttlung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsvertrag/e0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtsvisite/n1 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsvitess/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtsvolume/n1 po:noun ts:masculine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarbechtswee/R2 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtsweis/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtswelt/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtszäit/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtszäitdirektiv/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtszäitkont/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtszäitkonto/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarbechtszäitmodell/R0 po:noun ts:masculine_singular
Aarbechtszäitorganisatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtszäitreduktioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarbechtszäitverkierzung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarbechtszëmmer po:noun ts:neutral_singular
Aarbel/n0 po:noun ts:feminine_singular
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Aargau
2016-10-02 20:48:38 +02:00
aarm/a0 po:adjective
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarm/C0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarmebüro/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarmen/F7q0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarmequartier/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aarmes st:aarm is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarmmuskel/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
aarmséileg/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aarmséileges st:aarmséileg is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarmséilegkeet/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarmstrëmp po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarmtomp/e0K6 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarmut po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarmutsbekämpfung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aarmutsgrenz/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Aarmutspai/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarmutsrisiko/n0k0 po:noun ts:masculine_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Aarmutssituatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarsch/C0 po:noun ts:masculine_singular
Aarschbak/n0 po:noun ts:masculine_singular
Aarschdaarm/e0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarschkrécher/F0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarschlach/u0 po:noun ts:neutral_singular
Aart/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aartendiversitéit po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
aarteräich/a0 po:adjective
Aarteräiches st:aarteräich is:es
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Aarteräichtum po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Aarterank/e0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aarteschutz po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aarteschutzkonferenz/n0 po:noun ts:feminine_singular
Aartestierwen/f0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aartevillfalt po:noun ts:feminine_singular
Aartgenossen/F7q0 po:noun ts:masculine_singular
aartgerecht/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aartgerechtes st:aartgerecht is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
aartlech/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aartleches st:aartlech is:es
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Aas
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aasch/H0 po:noun ts:masculine_singular
Aaschbak/n0 po:noun ts:masculine_singular
Aaschdaarm/e0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aaschkrécher/F0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aaschkrippchen/d0 po:noun ts:feminine_singular
Aaschlach/u0 po:noun ts:neutral_singular
Aascht/C0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Aassel/U0
Aasselbur/U0
Aasselscheier/F6
Aasselscheierhaff/U0
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aaxt/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Aaxtattack/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
ab
abäerden/V0s0 po:verb
abalsaméieren/V0s0 po:verb
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Abalsaméierung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aband/e0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abandon/n0 po:noun
abandonnéieren/V0v0 po:verb
abandonnéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abandonnéiertes st:abandonnéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abannen/P0s0 po:verb
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abannung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Abat-jour/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abattement/n0 po:noun
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abau/t1 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abauen/V0s0 po:verb
Abbé/n0 po:noun
abberdéngeg/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abberdéngeges st:abberdéngeg is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abberzuel/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
ABC/!0
abchasesch/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abchasesches st:abchasesch is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abchasien po:noun
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abdiquéieren/V0v0 po:verb
abdiquéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abdiquéiertes st:abdiquéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abdominal/a1 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abdominales st:abdominal is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
abee po:interjection
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Abee/n2 po:noun
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abeezen/V0s0 po:verb
abegraff
abegräifen/V0s0 po:verb
abehalen/P0s0 po:verb
abéien/V0s0 po:verb
abéissen/V0s0 po:verb
Abenteuer/n0 po:noun
abenteuerlech/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abenteuerleches st:abenteuerlech is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abenteuerspillplaz/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
aberechnen/P0s0 po:verb
2016-10-03 22:04:03 +02:00
aberuff po:verb
2016-10-02 20:48:38 +02:00
aberuffen/P0s0 po:verb
Aberuffung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Abestietnes/R1 po:noun ts:neutral_singular
abestueden/V0s0 po:verb
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abetonéieren/V0s0 po:verb
abetonéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abetonéiertes st:abetonéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abetten/V0s0 po:verb
abezéien/P0s0 po:verb
abezuelen/P0s0 po:verb
abezuelt/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abezueltes st:abezuelt is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
abezunn/f0 po:verb
Abgabenordnung po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abgëttesch/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abgëttesches st:abgëttesch is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abiergeren/V0s0 po:verb
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Abiergerung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Abiergerungsprozedur/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abilden/V0s0 po:verb
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abildung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abiméieren/V0v0 po:verb
abiméiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abiméiertes st:abiméiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abitzen/V0s0 po:verb
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Ablack po:noun ts:masculine_singular
Ablass/e0 po:noun ts:masculine_singular
Abléck/R0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
ablécklech/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abléckleches st:ablécklech is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
ablenden/V0s0 po:verb
ablennen/V0s0 po:verb
2017-02-26 20:47:39 +01:00
ablosen/V1s0 po:verb
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abo/n0 po:noun
abokelen/V0s0 po:verb
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Abolitionismus po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abominabel/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abominabeles st:abominabel is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abonnéieren/V0v0 po:verb
abonnéiert/a0 po:adjective
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abonnéierten/F7q0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abonnéiertes st:abonnéiert is:es
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Abonnement/R0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abonnent/n0F6 po:noun ts:masculine_singular
abordabel/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abordabeles st:abordabel is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abordéieren/V0v0 po:verb
abordéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abordéiertes st:abordéiert is:es
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Abouss/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
aboutisséieren/V0v0 po:verb
aboutisséiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Aboutisséiertes st:aboutisséiert is:es
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Abraxas
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abregéieren/V0v0 po:verb
abregéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abregéiertes st:abregéiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abrëll/R0 po:noun ts:masculine_singular
Abrëllsgeck/n0 po:noun ts:masculine_singular
Abrëllsmount/e0 po:noun ts:masculine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Abrëllsowend/u1 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abrëllswieder po:noun ts:neutral_singular
Abrëllswitz/n0R0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abrëllswoch/n0 po:noun ts:feminine_singular
abréngen/P0s0 po:verb
abrennen/V0s0 po:verb
abriechen/P0s0 po:verb
Abriecher/F6 po:noun ts:masculine_singular
Abriecherband/t0 po:noun
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Abriechergeschir po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abris/n0 po:noun ts:masculine_singular
Abroch/e0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abrochsécher/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abrochsécheres st:abrochsécher is:es
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Abrochspreventioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Abrochspur/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abrocken/V0s0 po:verb
abruecht/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abruechtes st:abruecht is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abrupt/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abruptes st:abrupt is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abruzzen/!0
ABS/!0 po:noun
abscheilech/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abscheileches st:abscheilech is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abschid/R0 po:noun ts:masculine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Abschidsbréif/u1t0K4 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abschidsfest/R0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abschnitt/R0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
absehbar
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Abseits
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Absence/N0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Absender/F6 po:noun ts:masculine_singular
absënns
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Absenteismus po:noun ts:masculine_singular
Absicht/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
absichtlech/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Absichtleches st:absichtlech is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Absichtserklärung/n0 po:noun ts:feminine_singular
Absinth
absolut/a0A1 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Absolutes st:absolut is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Absolutioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Absolutismus po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
absolutistesch/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Absolutistesches st:absolutistesch is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
absolutt
absolvéieren/V0v0 po:verb
absolvéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Absolvéiertes st:absolvéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Absolvent/n0F6 po:noun ts:masculine_singular
absorbéieren/V0v0 po:verb
absorbéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Absorbéiertes st:absorbéiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abstentioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
abstinent po:adjective
Abstinent/n0F6 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abstinenz po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abstinenzler/F6 po:noun ts:masculine_singular
abstraéieren/V0v0 po:verb
abstraéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abstraéiertes st:abstraéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abstrakt/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abstraktes st:abstrakt is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abstraktioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
abstrus/a1A1 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abstruses st:abstrus is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
absurd/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Absurdes st:absurd is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Absurdismus po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Absurdist/n0F6 po:noun ts:masculine_singular
absurdistesch/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Absurdistesches st:absurdistesch is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Absurditéit/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
absurdum/!0
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Abt/C0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abtei/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Abteikierch/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abteilung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Abteistad/e1K7 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Äbtissin/n1 po:noun ts:feminine_singular
Abuchtung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abuddelen/V0s0 po:verb
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Abus/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abuséieren/V0v0 po:verb
abuséiert/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abuséiertes st:abuséiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abusiv/a1A1 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abusives st:abusiv is:es
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Abwrack
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abyssal/a1 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abyssales st:abyssal is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
abyssesch/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Abyssesches st:abyssesch is:es
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Abzebild/u1K4 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Acajou po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
acalculéieren/V0s0 po:verb
acalculéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Acalculéiertes st:acalculéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
accabléieren/V0v0 po:verb
accaparéieren/V0v0 po:verb
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Acceleratioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
acceleréieren/V0v0 po:verb
acceleréiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Acceleréiertes st:acceleréiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Accent/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
accentuéieren/V0v0 po:verb
accentuéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accentuéiertes st:accentuéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
acceptabel/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Acceptabeles st:acceptabel is:es
Acceptanz po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
acceptéieren/V0v0 po:verb
acceptéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Acceptéiertes st:acceptéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Accès/n0 po:noun ts:masculine_singular
Accèskonditioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
accessibel/A0a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accessibeles st:accessibel is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Accessibilitéit po:noun ts:feminine_singular
Accessoire/N0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Accident/R0 po:noun ts:masculine_singular
accidentéieren/V0v0 po:verb
accidentéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accidentéiertes st:accidentéiert is:es
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Accidenthypothees/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accisen/f0 po:noun ts:feminine_plural
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Acciseverwaltung/n0 po:noun ts:feminine_singular
acclaméieren/V0v0 po:verb
acclaméiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Acclaméiertes st:acclaméiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
acclimatéieren/V0v0 po:verb
acclimatéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Acclimatéiertes st:acclimatéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
accommodéieren/V0v0 po:verb
accommodéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accommodéiertes st:accommodéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
accompagnéieren/V0v0 po:verb
accompagnéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accompagnéiertes st:accompagnéiert is:es
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Accompagnement
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Accompli/n0 po:noun
Accord/n0 po:noun ts:masculine_singular
accordéieren/V0v0 po:verb
accordéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accordéiertes st:accordéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
accouchéieren/V0v0 po:verb
accouchéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accouchéiertes st:accouchéiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Accouchement/R0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Accouchementssall/e0 po:noun ts:masculine_singular
Accoucheur/n0F1 po:noun ts:masculine_singular
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Account
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Accreditatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
accreditéieren/V0v0 po:verb
accreditéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accreditéiertes st:accreditéiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Accroc/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Accrochage/N0 po:noun
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Accueil/n0 po:noun ts:masculine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
accueilléieren/V0v0 po:verb
accueilléiert/a0 po:adjective
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Accumulatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
accumuléieren/V0v0 po:verb
accumuléiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accumuléiertes st:accumuléiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Accusatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Accusé/n0F8 po:noun ts:masculine_singular
accuséieren/V0v0 po:verb
accuséiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Accuséiertes st:accuséiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
ACEL/!0
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Acharnement/R0 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Achillesseen/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Achillessehn/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Achromatopsie/N0 po:noun ts:feminine_singular
Achs/n0 po:noun ts:feminine_singular
Achsel/n0 po:noun
2017-05-13 17:04:09 +02:00
Achsemuecht/n0 po:noun ts:feminine_
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Achterbahn/n0 po:noun
Achterbunn/n0 po:noun ts:feminine_singular
achzeg/Z0
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Achzeger
2017-01-15 15:35:34 +01:00
ACL/!0
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Acolyt/n1 po:noun
Acompte/N0R0 po:noun ts:masculine_singular
Acquereur/n0F1 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Acquis/n0 po:noun ts:masculine_singular
Acquisitioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
acquittéieren/V0v0 po:verb
acquittéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Acquittéiertes st:acquittéiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
acrèmen/V0s0 po:verb
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Acryl po:noun
Acrylfaarf/t0 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
acte/!0
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Acteur/n0F3 po:noun ts:masculine_singular
Acteurschoul/n0 po:noun ts:feminine_singular
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Actif
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Action po:noun
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Actionfilm/R0K0 po:noun ts:masculine_singular
Actionzeen/n0 po:noun ts:feminine_singular
Actriceschoul/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-05-13 17:04:09 +02:00
ad/!0
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Ada/!0
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Adam/!0
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Adaptatioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Adaptatiounsdifficultéit/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
adaptéieren/V0v0 po:verb
adaptéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Adaptéiertes st:adaptéiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Adapter/n0 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
adaptiv/a1 po:adjective
Adaptives st:adaptiv is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
addéieren/V0v0 po:verb
addéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Addéiertes st:addéiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Äddi/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Additioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Adducteur/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Adduktor/n0 po:noun
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Adel po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
adeleg/A0a0 po:adjective
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Adelegen/F7q0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Adeleges st:adeleg is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Adelsfamill/n0t1 po:noun ts:feminine_singular
2017-02-26 20:47:39 +01:00
Adelshaus/u1 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Adelskrees/R1 po:noun ts:masculine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Adelsnumm/e1 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Adelstitel/n0 po:noun ts:masculine_singular
ADEM/!0
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Adenauer
2016-10-02 20:48:38 +02:00
adequat/a0A1 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Adequates st:adequat is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
adheréieren/V0v0 po:verb
adheréiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Adheréiertes st:adheréiert is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Adhesioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
adiabatesch/a0 po:adjective
Adiabatesches st:adiabatesch is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Adidas/!0
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Aditioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
Adjektiv/n0R0 po:noun ts:neutral_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
adjektivéieren/V0v0 po:verb
adjektivéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Adjektivéiertes st:adjektivéiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Adjektivéierung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
adjektivesch/a0 po:adjective
Adjektivesches st:adjektivesch is:es
2016-10-02 20:48:38 +02:00
adjoint
Adjoint/n0F8 po:noun ts:masculine_singular
adjugéieren/V0v0 po:verb
Adjutant/n0F6 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Adler/n0 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Administrateur/n0F3 po:noun ts:masculine_singular
Administratioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
administrativ/a1 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Administratives st:administrativ is:es
2015-12-21 19:21:22 +01:00
Administratorrechter
2016-10-02 20:48:38 +02:00
administréieren/V0v0 po:verb
administréiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Administréiertes st:administréiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Administréierung/n0 po:noun ts:feminine_singular
2017-01-15 15:35:34 +01:00
Admirol/F6e1 po:noun ts:masculine_singular
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Admissioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00
Adolf/!0
Adolphe/!0
adoptéieren/V0v0 po:verb
adoptéiert/a0 po:adjective
2016-10-05 22:14:16 +02:00
Adoptéiertes st:adoptéiert is:es
2016-10-03 22:04:03 +02:00
Adoptioun/n0 po:noun ts:feminine_singular
2016-10-02 20:48:38 +02:00